Let Nature Sing
Diolch am ddod â chân adar i orsafoedd trên, gweithleoedd, ystafelloedd byw a hyd yn oed castell ar 17 Hydref 2019! Gyda'n gilydd fe wnaethon ni anfon neges gref at y bobl mewn grym - mae natur mewn argyfwng ac mae'n rhaid iddyn nhw weithredu nawr. Daliwch i wrando, darganfyddwch pwy gymerodd ran ac edrychwch ar sut fedrwch chi barhau i helpu.
Gwyliwch Y fideo
Let Nature Sing video

Pleidleisiwch gyda byd natur mewn golwg

Spotted flycatcher

Mae'r Etholiad Cyffredinol yw'r amser perffaith i fynnu bod byd natur ar yr agenda gwleidyddol. Gadewch i ni uno ac anfon neges nad oes modd ei hanwybyddu: mae'n rhaid i bleidiau gwleidyddol ymrwymo i amddiffyn y cartref a rannwn â byd natur. #GadNaturGanu

Sut rydych chi'n helpu

bird song

Mae natur mewn argyfwng, mae'r arwyddion i brofi hynny ym mhobman. Ond mae amser i newid pethau. Trwy Gad Natur Ganu, y streiciau ieuenctid a hinsawdd ac adroddiad newydd Sefyllfa Byd Natur, mae symudiad yn ffurfio. Dewch i ymuno â ni.

Gwnewch newid dros fyd natur

Nawr eich bod wedi cymryd rhan yn Niwrnod Gad Natur Ganu mae yna nifer o ffyrdd y gallwch barhau i greu newid. O wyrddio'ch cartref i ymgyrchu gyda ni, gallwch helpu i wneud cyfraniad positif i'r amgylchedd. Peidiwch ag anghofio, gallwch barhau i wrando ar gân adar trwy ein ap Birdsong Radio, a chael eich ffrindiau i gymryd rhan! Gadewch i ni wybod sut hwyl gawsoch chi trwy ddefnyddio #GadNaturGanu

Cynhaliwch eich Diwrnod Gad Natur Ganu eich hun

Cynhaliwch eich digwyddiad Diwrnod Gad Natur Ganu eich hun a rhannwch eich cariad at gân adar. Gallwch chi drefnu bore coffi gyda thrac sain adar yn canu yn y cefndir, cynnal parti gwrando ar ganeuon adar, neu annog eich cydweithwyr i gael seibiant o'u gwaith er mwyn gwrando ar adar yn canu!